חברי ועד העמותה

חברי ועד העמותה

עמותה טעם של פעם


  • יו"ר העמותה- יוסף בריינס
  • אליאב דדון-חבר ועד
  • איציק שוולי-חבר ועד
  • שמעון קרלה-חבר ועד
  • צביה קאופמן-ועדת ביקורת
תעודה לרישומה של העמותה
Share by: