חברי הועד

האגודה לספורט מנועי-אוטו/ראלי קרוס

חברי הועד


יו"ר- יוסף בריינס
מזכיר/גזבר- אילנה סלח(אוזן)
גלעד פרסי-חבר
אלעד מאיר- חבר
בוריס רוליב- יו"ר ועדת ביקורת
איתי נגר- חבר ועדת ביקורת
ג'ולייטה ומשה סידגיאייב- אתר אינטרנט
עו"ד העמותה- ברק ארד

Share by: